page view image

DEBATTKLIMA / KLIMADEBATT

Arrangementsinformasjon
event image

MILJØLØRDAG

STEIN HOTEL - ALVDAL

Samtale i TronTalks-stil med musikalske innslag.

Ordene er harde og tonen er hatefull i kommentarfeltene når det er klima som diskuteres. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om klimaendringene? Kan vi finne en ny måte å snakke om klimaendringene som bygger på gjensidig respekt?

samtale
miljø
musikk
festivaldag
smalltalks
trontalks