Hvor som helst

Arrangementsinformasjon

Med Anne Enger, Anne Ekornholmen, Einar Duenger Bøhn & Irene Halvorsen.


Motsetningen mellom folk som er sterkt knyttet til heimplassen, og en urban elite er vår tids mest betente verdikamp.


Den britiske journalisten David Goodhart har kalt disse «Somewheres» og «Anywheres». Han mener at denne motsetningen kan forklare politiske omveltninger som Brexit, Trump, Gule vester og Senterpartiets økte oppslutning her til lands.


Vi har oversatt «Somewheres» med «De Stasjonære». Hva vil det si å være knyttet til og stasjonær i stasjonsbyen Alvdal nå like før et viktig og avgjørende stortingsvalg? På TronTalks går vi dypere inn i hva det vil si å høre til. Hvorfor føler mange at de står igjen på perrongen og at de store endringene i samfunnet raser forbi som et lyntog uten bremser? Hvorfor føler de stasjonære at de ikke blir hørt?

Vil vi se et lignende politisk opprør i Norge som det vi har sett i andre land?

festival